Club Esportiu Mediterrani

| AVÍS LEGAL

Aquest avís legal s’aplica a tots els llocs web dels quals CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es titular:

 • clubesportiumediterrani.com
 • medionline.clubesportiumediterrani.com
 • formularis.clubesportiumediterrani.com

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ

 • Raó Social: CLUB ESPORTIU MEDITERRANI
 • Domicili Social: c/ Begur 44-52, 08028 Barcelona
 • NIF: G08480378
 • Telèfon: (+34) 934.315.855
 • Correu electrònic: cemediterrani@mediterrani1931.com
 • Dades mercantils: Associació registrada al Registre d’Associacions de la Federació Catalana de Natació al full amb núm. d’inscripció  de data 

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització del lloc web sota el domini clubesportiumediterrani.com i el subdomini medionline.clubesportiumediterrani.com (en endavant el «Lloc Web») que CLUB ESPORTIU MEDITERRANI posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats d’aquest lloc web.

Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i la Normativa d’Ús en la versió publicada per CLUB ESPORTIU MEDITERRANI en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, i queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, així com mantenir el degut respecte als altres usuaris.

Entre d’altres, aquest compromís implica que:

 • L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents condicions d’ús i, si escau, les condicions particulars,

De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui perjudicar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del lloc web per altres Usuaris.

 • L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, perjudicar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web.
 • L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CLUB ESPORTIU MEDITERRANI presta el servei, així com realitzar accions que perjudiquin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
 • L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI o de tercers.
 • L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en el mateix.
 • L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que CLUB ESPORTIU MEDITERRANI ofereix al seu lloc web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 • De conformitat amb la política anti-spam de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI l’usuari s’obliga a abstenir d’utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis inclosos al lloc web per a la realització d’activitats amb fins promocionals o publicitaris, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per CLUB ESPORTIU MEDITERRANI i/o els interessats.

L’usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions i compromisos haurà de respondre per tots els danys i perjudicis que causi.

REGISTRE A LA WEB I CONTRASENYES

Amb caràcter general, l’accés als serveis i continguts d’aquest lloc web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI fa ús de l’App Trainingym per a la reserva d’alguns dels serveis. La utilització de l’App Trayningym requereix del registre previ de l’usuari que es realitza el primer cop de manera presencial a les instal.lacions del club.  L’usuari es compromet a conservar i a fer servir amb la diligència deguda les dades de l’identificador (ID o login) i la contrasenya proporcionades.

 • Si per a la utilització d’un servei en el lloc web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa, manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI o a tercers per la informació que faciliti.

 • Per al registre, es proporciona a l’usuari una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per CLUB ESPORTIU MEDITERRANI i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·legítima dels serveis per part d’un tercer que empri a aquest efecte una contrasenya obtinguda a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per part de l’usuari.
 • L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.
 • Alguns dels serveis i continguts oferts per CLUB ESPORTIU MEDITERRANI poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les condicions generals de contractació, en aquest cas es posaran a la seva disposició forma clara.
 • Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa l’apartat de Protecció de dades personals d’aquest Avís Legal, així com el que disposen les Condicions de Registre si n’hi ha.
 • Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través d’aquest lloc web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el lloc web. En qualsevol cas, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI estarà exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin existir en les informacions i serveis continguts de aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI tampoc garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, de manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del lloc web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI o, si és el cas, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI i de tercers.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas seran d’aplicació els drets de propietat intel·lectual estipulats pels seus propietaris.

ENLLAÇOS DE TERCERS

En aquest lloc web es disposen enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas CLUB ESPORTIU MEDITERRANI assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat ni validesa de qualsevol material o informació continguda en cap de els hipervincles o altres llocs d’Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat actual de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà proporcionar a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen al lloc web. Aquests formularis incorporen un enllaç a la Política de Protecció de Dades.

De la mateixa manera, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús d’aquest lloc web, d’acord amb la nostra política de privacitat.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Protecció de Dades abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

ÚS DE COOKIES

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A la nostra Política de Cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest lloc web, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de Cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’AVÍS LEGAL

CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es reserva expressament el dret a modificar el present avís legal sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el lloc web, ja que aquest Avís Legal pot sofrir modificacions.

L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar el lloc web i el present Avís Legal.

LLEI I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions que se suscitin entre CLUB ESPORTIU MEDITERRANI i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.