Club Esportiu Mediterrani

| Ocupació de les piscines del Club Esportiu Mediterrani

| Ocupació de les piscines del Club Esportiu Mediterrani

| Ocupació de les piscines del Club Esportiu Mediterrani

INSTAL·LACIÓ JOSEP VALLÈS

Cliqueu a les imatges següents (a sobre de cada imatge per escollir la piscina) per a obrir l’ocupació de cada piscina. Es descarregà un arxiu en pdf.

PISCINA EXTERIOR DE 50 M JOSEP VALLÈS

PISCINA DE 25 M JOSEP VALLÈS

PISCINA DE 12,5 M JOSEP VALLÈS

PISCINA EXTERIOR DE 50 M JOSEP VALLÈS
PISCINA DE 25 M JOSEP VALLÈS
PISCINA DE 12,5 M JOSEP VALLÈS

INSTAL·LACIÓ REGENT MENDIETA

Cliqueu a les imatges següents (a sobre de cada imatge per escollir la piscina) per a obrir l’ocupació de cada piscina. Es descarregà un arxiu en pdf.

PISCINA DE 25 M REGENT MENDIETA

PISCINA DE 12,5 M REGENT MENDIETA

PISCINA DE 25 M REGENT MENDIETA
PISCINA DE 12,5 M REGENT MENDIETA

Més informació