Club Esportiu Mediterrani

| Cursets de natació infantil

*Inici l’1 de setembre de 2023

Les activitats aquàtiques són ideals per al desenvolupament harmònic de les persones, millorant les habilitats bàsiques (flotació, respiració, propulsió) i les específiques (salts, girs, tècnica d’estils i esports aquàtics) mitjançant experiències divertides.
La millora de la condició física és fonamental, igual que les relacions socials entre els companys, ja que es segueix una metodologia adient a l’edat del grup a que pertany.

A nens i nenes de 3 a 17 anys.