Club Esportiu Mediterrani

CÀRITAS

“Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és acollir i acompanyar les persones de la diòcesi de Barcelona que estan patint una situació de pobresa i exclusió social de manera que puguin sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida.

 

Un dels projectes de Càritas és la Casa d’Acollida Pere Oliveras, un centre residencial i educatiu per a homes en situació de desemparament –sense família ni habitatge– que estan en procés de reinserció social. L’objectiu del projecte és que es reincorporin a la vida social, cultural i de lleure de l’entorn a partir d’un procés tant personal com comunitari.”