AIGÜES DE BARCELONA

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües.

Aigües de Barcelona és espònsor del Club Esportiu Mediterrani. 

L'empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, gestiona el cicle integral de l'aigua, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, a més del sanejament i la depuració d'aigües residuals per al seu retorn al medi natural o la seva reutilització. D'aquesta manera, ofereix servei a prop de 3 milions de persones als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, la companyia desenvolupa una política de gestió orientada a la proximitat als clients; l'excel•lència en la prestació de serveis; l'aposta per la innovació i el talent de l'equip de professionals; la col•laboració amb altres empreses, entitats i administracions públiques per generar valor; i el desenvolupament d'un model sostenible com a eix estratègic.

AIGÜES DE BARCELONA promou el desenvolupament sostenible aplicant solucions i tecnologies de l'aigua que milloren l'eficiència i optimitzen l'ús dels recursos hídrics, i que està interessada en establir un acord de col•laboració per la promoció de les bones pràctiques per la millora de l’ús responsable de l’aigua i la protecció del medi ambient, amb el  CLUB ESPORTIU MEDITERRANI 

Direcció

Calle General Batet 1-7 , 08028 Barcelona

Contacta amb nosaltres!