Desactivar Loader

Ajudes a la pràctica esportiva 2020-21

Ajudes a la pràctica esportiva 2020-21

Ajudes a la pràctica esportiva 2020-21


Les subvencions EFHE són ajudes econòmiques a la pràctica d'activitats extraescolars físiques i esportives.

Estan destinades a nens i joves d'entre 6 a 17 anys provinents de famílies amb rendes baixes.


Per a poder fer la sol·licitud, és necessari que el nen o jove estigui empadronat a la ciutat de Barcelona.

A més, la renda per membre familiar ha de ser igual o inferior a 9.000€ a l'any.


Passos per a realitzar la inscripció:


1. Contacta l'entitat esportiva a la qual vols inscriure al nen o jove per a formalitzar la preinscripció.

2. Obtingues el certificat digital IDCAT que fa referència a l'activitat triada, mira aquí per a veure com.

3. Inicia la sol·licitud online a través del portal de tràmits.

4. Segueix els passos per a completar la tramitació (en alguns casos serà necessari annexar documents de separació o divorci).

5. Tant la resolució com la quantia subvencionada es comunicarà per mitjà de SMS.


Per a més informació:

https://www.plaesportescolarbcn.cat/petici%C3%B3n-de-la-solicitud-de-subvenci%C3%B3n-familia_369536.pdf

________________________________


Ayudas a la práctica deportiva 2020-21

 

Las subvenciones EFHE son ayudas económicas a la práctica de actividades extraescolares físicas y deportivas.

Están destinadas a niños y jóvenes de entre 6 a 17 años provenientes de familias con rentas bajas. 

 

Para poder hacer la solicitud, es necesario que el niño o joven esté empadronado en la ciudad de Barcelona.

Además, la renta por miembro familiar debe ser igual o inferior a 9.000€ al año. 

 

Pasos para realizar la inscripción: 

1.       Contacta la entidad deportiva a la que quieres inscribir al niño o joven para formalizar la preinscripción.

2.       Obtén el certificado digital IDCAT que hace referencia a la actividad escogida, mirá aquí para ver como. 

3.       Inicia la solicitud online a través del portal de trámites.

4.       Sigue los pasos para completar la tramitación (en algunos casos será necesario anexar documentos de separación o divorcio).

5.       Tanto la resolución como la cuantía subvencionada se comunicará por medio de SMS.

 

Para más información:

https://www.plaesportescolarbcn.cat/petici%C3%B3n-de-la-solicitud-de-subvenci%C3%B3n-familia_369536.pdf

Comparteix-ho:

Tags: