Instal·lacions Social


Espais socials

Aules d'estudi, escola i ludoteca amb personal titulat per ajudar a l'aprenentatge i tenir cura dels més petits.