Club Esportiu Mediterrani

Més de 10.000 m² | 2 instal·lacions | 5 piscines climatitzades

INSTAL·LACIÓ JOSEP VALLÈS
C/Begur, 44-52, 08028 Barcelona

Tel. 934315855

INSTAL·LACIÓ REGENT MENDIETA 
C/Regent Mendieta, 14-20, 08028 Barcelona

Tel. 934315855