Club Esportiu Mediterrani

Competició Natació Artística CEEB 5 de març 2022

Aquest cap de setmana, les nedadores de natació artística del Club Esportiu Mediterrani perticipen a la competició del CEEB.

La competició s’inicia a les 18.25 h a la piscina Sant Jordi de Barcelona on competim a la categoría B4 en equip tècnic.

No pot accedir públic que no estigui registrat prèviament.

Més informació a natsincro@mediterrani1931.com.