Club Esportiu Mediterrani

Assemblea General Ordinària 2023

El PUNT 6 DE L’ORDRE DEL DIA, ESBORRANY REGLAMENT INTERN L’HEU REBUT PER MAIL ELS SOCIS I SÒCIES, COMPROMISSARIS I COMPROMISSÀRIES.