Club Esportiu Mediterrani

Ajudes a la pràctica esportiva 2020-2021

Les subvencions EFHE són ajudes econòmiques a la pràctica d’activitats extraescolars físiques i esportives.

Estan destinades a nens i joves d’entre 6 a 17 anys provinents de famílies amb rendes baixes.

Per a poder fer la sol·licitud, és necessari que el nen o jove estigui empadronat a la ciutat de Barcelona.

A més, la renda per membre familiar ha de ser igual o inferior a 9.000 € a l’any.

Passos per a realitzar la inscripció:

  1. Contacta l’entitat esportiva a la qual vols inscriure al nen o jove per a formalitzar la preinscripció.
  2. Obtingues el certificat digital IDCAT que fa referència a l’activitat triada, mira aquí per a veure com.
  3. Inicia la sol·licitud online a través del portal de tràmits.
  4. Segueix els passos per a completar la tramitació (en alguns casos serà necessari annexar documents de separació o divorci).
  5. Tant la resolució com la quantia subvencionada es comunicarà per mitjà de SMS.

Per a més informació:

Pla Esport Escolar BCN 

________________________________

Ayudas a la práctica deportiva 2020-2021

Las subvenciones EFHE son ayudas económicas a la práctica de actividades extraescolares físicas y deportivas.

Están destinadas a niños y jóvenes de entre 6 a 17 años provenientes de familias con rentas bajas. 

Para poder hacer la solicitud, es necesario que el niño o joven esté empadronado en la ciudad de Barcelona.

Además, la renta por miembro familiar debe ser igual o inferior a 9.000 € al año. 

Pasos para realizar la inscripción: 

  1. Contacta la entidad deportiva a la que quieres inscribir al niño o joven para formalizar la preinscripción.
  2. Obtén el certificado digital IDCAT que hace referencia a la actividad escogida, mira aquí para ver como. 
  3. Inicia la solicitud online a través del portal de trámites.
  4. Sigue los pasos para completar la tramitación (en algunos casos será necesario anexar documentos de separación o divorcio).
  5. Tanto la resolución como la cuantía subvencionada se comunicará por medio de SMS.

Para más información:

Pla Esport Escolar BCN 

| ELS NOSTRES PARTNERS