Club Esportiu Mediterrani

| Aikido

L’Aikido és una magnífica síntesi d’Arts Marcials del Japó. És considerada una de les més útils i sofisticades, perquè no només és una tècnica de defensa contra múltiples atacs, sinó perquè és una disciplina eficaç per al desenvolupament de la integració i utilització de les forces de l’home, físiques i mentals. De tal manera que unes i altres creixeran en un ésser humà plenament unificat.

És també un art molt depurat per la seva estètica, sobrietat, dinamisme, senzillesa, agudesa, elegància i serenitat.

L’Aikido presenta com a tret distintiu, respecte a les altres arts marcials tradicionals, una constant preocupació per dissuadir l’oponent i neutralitzar la seva acció agressiva, més que reduir-lo físicament.

L’Aikido utilitza tècniques de projecció i d’immobilització, ja sigui per a desequilibrar o dominar al seu oponent, tècniques que poden anar acompanyades d’Atemis (cops) en punts vitals del cos.

A diferència d’altres disciplines, que estan subjectes a un reglament eminentment esportiu, l’Aikido és un art marcial en el seu sentit més pur. Es tracta d’una tècnica
de defensa total que busca, abans de fer mal a l’oponent, convèncer i demostrar la inutilitat de l’atac.

L’Aikido es pot practicar a qualsevol edat, independentment del sexe i dels mitjans físics de la persona. És idoni per a l’educació dels infants, per la temàtica de les classes, com la seva pedagogia: psicomotricitat, coordinació corporal, autocontrol, disciplina i canalitzar les inquietuds i agressivitat del menor.

Sensei, Salvador Chaves
Mestre Internacional Especialista en Aikido 7º Dan – RFEJYDA
Nihon Ken-Jutsu Renshi All Japan Budo Seibukan Academy, 5º Dan
Director Tècnic European Cultural Association d’Aikido – Ken-Jutsu

Federación Española de Judo y D.A.
Federació Catalana de Judo i D.A.
European Cultural Association of Aikido – Ken-Jutsu

Característiques

- Inclòs a quota de soci/a: No

| Ken-Jutsu

El Ken-Jutsu, art samurai de l’ús de l’espasa, impressiona per la seva simplicitat, eficàcia, gran concentració, moviments de gran velocitat, precisió i l’actitud marcial
dels participants. Els sons dels Bokken (arma blanca) xocant i dels Kiai (crit) són característics en Ken-Jutsu.

El Ken-Jutsu és una disciplina física, espiritual i mental. Per a la seva pràctica és necessari l’equilibri entre cos i ment, més que força física i vigor. L’ensenyament més
profund de l’Ken-Jutsu té un aspecte físic-mental bastant fort.

Diverses arts marcials descendeixen d’aquesta o han patit influències, com ara: el Kendo, la seva versió moderna, que té un major èmfasi esportiu; el Iai-do, art de
desembeinar l’espasa i l’Aikido, que incorpora principis d’entrenament amb l’espasa.

A l’actualitat, la pràctica amb el Bokken (sabre de fusta) està a l’abast de qualsevol practicant d’Arts Marcials. L’ús del Bokken permet experimentar, amb un nivell de realisme, el que seria un enfrontament amb espasa (Katana). Tot i ser el Bokken un instrument de fusta no tallant, el seu ús per neòfits comporta un risc força alt, de
manera que requereix una gran atenció en el seu ús.

El Ken-Jutsu, encara que és una disciplina pròpia i completa, hauria de ser practicada com a complement de qualsevol altre Art de Combat (Judo, Karate, Kendo, Aikido, etc.), ja que l’eperiència confirma que el combat a sabre amplia i millora el sentit de la distància, l’esquiva, la percepció, l’anticipació, la calma, l’adaptabilitat i altres
qualitats que tot Budoka ha de tenir.

L’entrenament de Ken-Jutsu varia d’acord amb l’estil en qüestió. En la major part es fonamenta en Katas (amb formes pre-reglades). En alguns estils, la pràctica dels
Katas es complementa amb entrenaments de combat utilitzant armadura de protecció.

Sensei, Salvador Chaves
Mestre Internacional Especialista en Aikido 7º Dan – RFEJYDA
Nihon Ken-Jutsu Renshi All Japan Budo Seibukan Academy, 5º Dan
Director Tècnic European Cultural Association d’Aikido – Ken-Jutsu

Federación Española de Judo y D.A.
Federació Catalana de Judo i D.A.
European Cultural Association of Aikido – Ken-Jutsu

Característiques

- Inclòs a quota de soci/a: No