Cursets de natació


Cursets de natació infantil

Cursets de natació infantil

CURSETS DE NATACIÓ De 3 a 17 anys
Les activitats aquàtiques són ideals per al desenvolupament harmònic de les persones millorant les habilitats bàsiques (flotació, respiració, propulsió) i les específiques (salts, girs, tècnica d’estils i esports aquàtics) mitjançant experiències divertides.
La millora de la condició física és fonamental igual que les relacions socials entre els companys, ja que es segueix una metodologia adient a l’edat del grup a que pertany des dels 3 fins als 17 anys.

Característiques