Rítmica


Rítmica

Rítmica

RÍTMICA (De 6 a 17 anys): 
Activitat que combina elements de ballet, dansa i gimnàstica mitjançant l’aprenentatge dels elements bàsics dels diferents aparells com són les cintes, aros, pilotes i maces. 


La finalitat és treballar-la com a gimnàstica d’iniciació, a la qual s’hi aporta coneixements bàsics sobre el desenvolupament de les sessions de la gimnàstica bàsica, així com els aspectes metodològics, recursos tècnics i les diferents característiques de la disciplina esportiva.

Característiques

  • Inclòs a quota de soci/a : NO