Treball combinat


Força i cardio

Sessions o classes col·lectives on es combina exercici de força-resistència i exercici cardiovascular.

HIIT TONO

HIIT TONO

High Intensity Interval Training: sessió d'entrenament en el qual la baixa o moderada intensitat dels intèrvals d'entrenament s'alternen amb intèrvals d'alta intensitat que proporcionen una millora de la capacitat atlètica. La música serveix d'element de motivació.

Característiques

 • Duració : 50'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Intensitat : Mitja-Alta
 • Coordinació : Baixa
 • Inclòs a quota de soci/a : SI

TONOFIT

TONOFIT

Sessió oberta d' entrenament grupal on es realitza un entrenament muscular i cardiovascular de manera intervalica, combinant períodes de força amb períodes de resistència cardiovascular, al ritme de la música, sense coreografia, pero si utilitzan seqüències que s'ensenyan de manera progressiva. Es treballen els diferentes grups musculars, mitjançant exercicis localitzats o que impliquin diferentes grups musculars, amb o sense material i al ritme de la música. Els periodes cardiovasculars es realitzen utilitzan STEP ( sense coreografíar), BOX o entrenament atletic.
Augmentar la resistència cardiovascular i capacitat pulmonar, a la vegada que hi ha un gast calòric, millora la força-potencia muscular. Aprendre a fer moviments o exercicis al ritme de la música de manera progressiva.
A totes aquelles persones que volen fer entrenament cardiovascular i de tonificació muscular, en una mateixa sessió, a la vegada que aprenen a fer exercici o moviments de manera progresiva, que es la base per realitzar desprès classes coreografiades.

Característiques

 • Intensitat : Mitja-Alta
 • Coordinació : Mitja
 • Inclòs a quota de soci/a : SI

KONTACT

KONTACT

Sessió oberta d' entrenament grupal d'arts marcials no coreografiada on es combina un entrenament cardiovascular i potencia muscular, realitzen combinacions de golpeig amb guants o amb sac d' entrenament. Es treballa per temps o períodes d'execució on la música es un factor motivador.
Augmentar la resistència cardiovascular i capacitat pulmonar, a la vegada que hi ha un gast calòric, millora la força-potencia muscular. Aprenentatge i millora de la técnica.
A totes aquelles persones que volen fer entrenament cardiovascular i de tonificació muscular, en una mateixa sessió, a la vegada que volen apendre tècnica de Kontact o aquelles persones que fan Fitbox i volen realitzar un entrenament mes tècnic i real.

Característiques

 • Duració : 50'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Intensitat : Mitja-Alta
 • Coordinació : Mitja
 • Inclòs a quota de soci/a : SI

TONOSTEP

TONOSTEP

Sessió oberta d'entrenament grupal on es realitza un entrenament muscular i cardiovascular de manera continuada, és a dir, dividint la sessió en dues parts ben diferenciades. Una primera part d´exercici cardiovascular amb STEP bàsic, i una segona part de força-resistència amb exercicis de tonificació muscular localitzat, amb o sense material, de tot el cos.

Característiques

 • Duració : 50'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Intensitat : Mitja
 • Coordinació : Mitja
 • Inclòs a quota de soci/a : SI

FITPUMP COMBO

FITPUMP COMBO

Sessió d'entrenament grupal on es combina Fitbox i Fitpump.
Trobareu a pestanya DOCUMENTACIÓ la planificació mensual 

Característiques

 • Duració : 50'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Inclòs a quota de soci/a : SI

FITCROSS

FITCROSS

Sessió oberta d' entrenament grupal on es combina un entrenament cardiovascular i potencia muscular, que prové de l´ exercici en circuit americà d'alta intensitat. Es treballa per temps o períodes d'execució on la música es un factor motivador.
Augmentar la resistència cardiovascular i capacitat pulmonar, a la vegada que hi ha un gast calòric, millora la força-potencia muscular. Introduir temps de recuperació.
A totes aquelles persones que volen fer entrenament cardiovascular i de tonificació muscular, en una mateixa sessió, els agrada treballar en circuit i no dependre de la música.

Característiques

 • Duració : 50'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Coordinació : Mitja-Baixa
 • Intensitat : Alta
 • Inclòs a quota de soci/a : SI

AQUA TBC*

AQUA TBC

Sessió d'entrenament grupal dins la piscina d'aigua poc profunda, on es combina les classes de aquatono i aquacardio al ritme de la música.
Combinar exercicis de força-resistència i cardiovascular, per realitzar un treball corporal complert.

Característiques

 • Duració : 45'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Intensitat : Mitja-Baixa
 • Coordinació : Baixa
 • Activitat amb suplement : SI

FUNCIONALFIT

FUNCIONALFIT

Sessió oberta d'entrenament grupal on es realitza un entrenament corporal complet, incidint en factors de la condició física com la força, la resistència i la potència. FuncionalFit, utilitza estructures d'entrenament metabòlic amb exercicis físics funcionals, que són exercicis que implica'n cadenes musculars a la vegada, adequats a la intensitat i al grup que realitza la sessió. Aquests exercicis es realitzen amb material especial pels exercicis funcionals. (cintes de suspensió, pilotes i sacs de pes, plataforma d'equilibri, gomes de tensió, peses russes, barres paral·leles, etc.).
Per tal d'aconseguir millors resultats i un bon control i explicació dels exercicis, FuncionalFit es realitza amb grups de màxim 20 persones. La música es converteix en un element motivador.
Fer que el cos funcioni d´una manera òptima en la rutina diària de les persones, des d’un punt de vista muscular, cardiovascular i de recuperació corporal.
A totes aquelles persones que volen fer un exercici de mitja o alta intensitat d'una manera fàcil i divertida, utilitzant el cos i el seu moviment natural per millorar el seu funcionament.

Característiques

 • Duració : 50'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Intensitat : Mitja-Alta
 • Coordinació : Baixa
 • Activitat amb suplement : SI

WORK X 30'

WORK X 30'

Sessió EXPRESS d'entrenament corporal complet d'alta intensitat de 30 minuts de durada, que es realitza en la gàbia d'entrenament funcional.
El tècnic escriu en una pissarra la rutina dels exercicis que s'han de realitzar: número de repeticions i temps d'execució, i realitza una tasca d'informació, correcció i control del temps per exercicis. La música es converteix en un element motivador.

Característiques

 • Duració : 30'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Inclòs a quota de soci/a : SI
 • Intensitat : Mitja-Alta

AIGÜES PROFUNDES*

AIGÜES PROFUNDES

Sessió d'entrenament grupal en el medi aquàtic on es combina Aquatono i Aquacardio d’alta intensitat en piscina d'aigua profunda.

Característiques

 • Duració : 50'
 • Sessions de treball : Combinat
 • Activitat amb suplement : SI