Cursets de natació


Natació per adults

Cursets de natació destinats a majors de 18 anys a on s’ofereix nivell d'iniciació i nivell de perfeccionament

Natació per a adults

Cursets de natació per majors de 18 anys

Cursets de natació destinats a majors de 18 anys a on s’ofereixen dos nivells de natació ben diferenciats. nivell-Iniciació, nivell-Perfeccionament
Aquest curset es realitza a les dues instal·lacions amb els mateixos horaris. Intensiu 5 dies a la setmana.

Nivell-Iniciació: Curs adequat per a persones que no saben nedar, tenen por a l’aigua o tenen un nivell molt baix i volen assolir un domini bàsic del medi aquàtic, mitjançant la confiança, aprenentatge de la flotació, propulsions elementals i el control respiratori. Aquest curset es realitza a les dues instal·lacions.

Nivell-Perfeccionament: Curs adequat per a tots aquells que busquin una millora de la tècnica, l’autonomia a l’aigua i vulguin assolir els diferents estils, immersions, salts i girs necessaris per gaudir de l’aigua plenament. 

Característiques

  • Duració : 50'
  • Intensitat : Mitja
  • Inclòs a quota de soci/a : NO